Wsparcie młodych na wielkopolskim rynku pracy

„Wsparcie młodych na Wielkopolskim rynku pracy”

WND-POWR.01.02.01-30-0084/15

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Projekt zakłada udział 120 osób młodych w wieku 18 – 29 lat (z czego 72 kobiety i 48 mężczyzn) pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET1), zamieszkałych na obszarze województwa wielkopolskiego (wg Kodeksu Cywilnego), z czego:
- 36 osób w wieku 18 -24 lat,

- 96 osób biernych zawodowo2 (58 kobiet i 38 mężczyzn),
- 24 osoby bezrobotne3 (10 kobiet i 14 mężczyzn), w tym 10 osób długotrwale bezrobotnych4 (6 kobiet i 4 mężczyzn)
- 12 osób niepełnosprawnych5 (7 kobiet i 5 mężczyzn).
 Celem głównym projektu jest wyższa aktywność zawodowa i zdolność do zatrudnienia (osiągnięta od 01 listopada 2016 r. do 31 marca 2018 r.) u 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn), w tym 96 biernych zawodowo (80% uczestników projektu) i 24 bezrobotnych (20% uczestników projektu z czego 40% stanowić będą długotrwale bezrobotne), które nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, w wieku 18 -29 lat, zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego teren województwa wielkopolskiego, poprzez kompleksową ścieżkę działań obejmującą indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia z kompetencji zawodowych, staże oraz pośrednictwo pracy.

 

Harmonogramy zajęć:


harmonogram z doradztwa zawodowego z Edyta Zielinska
Typ: doc Rozmiar: 0.31 Mb

harmonogram z doradztwa zawodowego z Marcinem Nowakiem
Typ: doc Rozmiar: 0.32 Mb

harmonogram z doradztwa zawodowego z Marta Olejniczak-Gaska
Typ: doc Rozmiar: 0.32 Mb

harmonogram z doradztwa zawodowego z Monika Mazur i Emilia Kubasik
Typ: doc Rozmiar: 0.32 Mb

harmonogram z doradztwa zawodowego z Monika Mazur
Typ: doc Rozmiar: 0.32 Mb

harmonogram - szkolenie Audytor ekologiczny- Skulsk
Typ: doc Rozmiar: 0.32 Mb

harmonogram - szkolenie Opiekun osoby niepelnosprawnej- Jarocin (druga grupa)
Typ: doc Rozmiar: 0.32 Mb

harmonogram - szkolenie Opiekun osoby niepelnosprawnej- Jarocin
Typ: doc Rozmiar: 0.32 Mb

harmonogram - szkolenie Opiekun osoby niepelnosprawnej- Ostrow Wielkopolski
Typ: doc Rozmiar: 0.32 Mb

harmonogram - szkolenie Opiekun osoby starszej- Slupca
Typ: doc Rozmiar: 0.32 Mb


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Formularz Zgloszeniowy do projektu-Wsparcie mlodych na Wielkopolskim rynku pracy
Typ: doc Rozmiar: 0.26 Mb

Formularz Zgloszeniowy do projektu-Wsparcie mlodych na Wielkopolskim rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.33 Mb

Oswiadczenie uczestnika projektu
Typ: doc Rozmiar: 0.39 Mb

Oswiadczenie uczestnika projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.31 Mb

Zobowiazanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: doc Rozmiar: 0.2 Mb

Zobowiazanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb

Regulamin projektu - Wsparcie młodych
Typ: pdf Rozmiar: 0.28 Mb

Regulamin projektu - Wsparcie młodych
Typ: doc Rozmiar: 0.27 Mb