Edu-Akcja!

RPWP.08.03.02-30-0110/16

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

a) Nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez udział w szkoleniach:
I.     Asystent osoby niepełnosprawnej (kod zawodu 341201):
Wymiar wsparcia: 352 godzin + 320 godzin praktyki zawodowej / 1 grupa.
Terminy:    
- styczeń 2017 r. – lipiec 2017 r. (I edycja - 15 osób).
II. Opiekunka środowiskowa (kod zawodu 341204):
Wymiar wsparcia: 352 godzin + 320 godzin praktyki zawodowej / 1 grupa.
Terminy:    
- styczeń 2017 r. – lipiec 2017 r. (I edycja - 15 osób).
III. Opiekun medyczny (kod zawodu 532102):
Wymiar wsparcia: 320 godzin + 160 godzin praktyki zawodowej / 1 grupa.
Terminy:    
- czerwiec 2017 r. – listopad 2017 r. (II edycja - 15 osób).
IV. Murarz-tynkarz (kod zawodu 711204):
Wymiar wsparcia: 600 godzin / 1 grupa.
Terminy:
- czerwiec 2017 r. – listopad 2017 r. (II edycja - 15 osób).

Szkolenia kończą się zaliczeniem w formie zgodnej z Rozporządzeniem MEN z 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez uprawnioną instytucję oraz uzyskaniem certyfikatu.
Terminy egzaminów: czerwiec i listopad 2017 r.
 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Edu-Akcja 8.3.2
Typ: doc Rozmiar: 0.6 Mb

Regulamin Edu-Akcja 8.3.2
Typ: pdf Rozmiar: 0.32 Mb

Deklaracja udzialu w projekcie
Typ: doc Rozmiar: 1.09 Mb

Deklaracja udzialu w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb

Formularz zgloszeniowy EDU-AKCJA
Typ: doc Rozmiar: 0.62 Mb

Formularz zgloszeniowy EDU-AKCJA
Typ: pdf Rozmiar: 0.27 Mb

Oswiadczenie uczestnika projektu
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oswiadczenie uczestnika projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.18 Mb

Zobowiazanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: doc Rozmiar: 0.48 Mb

Zobowiazanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb