Start do kariery!

„START DO KARIERY!”

RPWP.06.02.00-30-0146/15


     Projekt realizowany jest w terminie od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. (łącznie 12 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem poniżej wyszczególnione obszary województwa wielkopolskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa - projekty konkursowe).


 Projekt zakłada udział 100 osób bezrobotnych1 (z czego 55 kobiet 45 mężczyzn; w tym minimum 20% długotrwale bezrobotnych2), w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych województwa wielkopolskiego.

 

HARMONOGRAMY

Harmonogram - doradca zawodowy - grupa Chodubczyce

Harmonogram - doradca zawodowy - grupa Jarocin

Harmonogram - doradca zawodowy - grupa Lotyń (03.2017)

Harmonogram - szkolenia zawodowe (03.2017)

Harmonogram - szkolenie zawodowe - grupa Lotyń (03.2017)

Harmonogram - szkolenie zawodowe  Pracownik kancelaryjny- grupa Jarocin (07.2017)

 

Dokumenty do pobrania:


Regulamin projektu Start do kariery
Typ: pdf Rozmiar: 0.28 Mb

Regulamin projektu Start do kariery
Typ: doc Rozmiar: 0.52 Mb

Deklaracja udzialu w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb

Deklaracja udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb

Formularz Zgłoszeniowy - Start do kariery
Typ: pdf Rozmiar: 0.25 Mb

Formularz Zgłoszeniowy - Start do kariery
Typ: doc Rozmiar: 0.5 Mb

Oświadczenie UP -Start do kariery
Typ: pdf Rozmiar: 0.18 Mb

Oświadczenie UP -Start do kariery
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Zobowiazanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb