Nowy Początek!

Euro -Edukator Ewa Kanabus-Koszal zaprasza do udziału w projekcie "Nowy Początek" RPWP.06.05.00-30-0042/16

współfinansowanym ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 "Rynek Pracy", Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procsów adaptacyjnych - projekty konkursowe).

Dokumenty do pobrania:

 


Formularz rekrutacyjny -Nowy poczatek
Typ: doc Rozmiar: 0.61 Mb

Formularz rekrutacyjny -Nowy poczatek
Typ: pdf Rozmiar: 0.34 Mb

Karta oceny Formularza Rekrutacyjnego
Typ: doc Rozmiar: 0.48 Mb

Oswiadczenie UP -Nowy poczatek
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oswiadczenie UP -Nowy poczatek
Typ: pdf Rozmiar: 0.18 Mb

Oswiadczenie UP o nie otrzymaniu dotacji 3 lata
Typ: doc Rozmiar: 0.45 Mb

Oswiadczenie UP o nie otrzymaniu dotacji 3 lata
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb

Regulamin projektu - Nowy poczatek
Typ: doc Rozmiar: 0.51 Mb

Regulamin rekrutacji 6.5
Typ: doc Rozmiar: 0.5 Mb

Zobowiazanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: doc Rozmiar: 0.48 Mb

Zobowiazanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb


Zapytania ofertowe:


09.01.2017 r - Zapytanie -doradca zawodowy -rozeznanie rynku
Typ: pdf Rozmiar: 0.22 Mb

09.01.2017 r - Zapytanie ofertowe- wynajem sal- rozeznanie rynku
Typ: pdf Rozmiar: 0.21 Mb