Uśmiech malucha

 

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Uśmiech malucha”, numer RPWP.06.04.01-30-0027/18 przez Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal, w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4, Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1, Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi), Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal zaprasza do złożenia ofert:

 

 

01.08.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2-RR/6.4.1/0027/2018 – ADAPTACJA POMIESZCZENIA
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

01.08.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-RR/6.4.1/0027/2018 NA ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb