Nowe perspektywy!

RPZP.06.05.00-32-K020/18
 
Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe 72 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym min. 22 osoby o niskich 22 osoby w wieku powyżej 50-go roku życia oraz 40 kobiet), zamieszkujących w województwie zachodniopomorskim (w tym min. 22 osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze), poprzez kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie aktywizacyjne zgodne z predyspozycjami danego Uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy, realizowane w okresie od 01 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Harmonogramy zajęć:

harmonogram szkolenia
Typ: xlsx Rozmiar: 0.01 Mb


 

Dokumenty:

 


Regulamin projektu Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.34 Mb

ankieta -ocena predyspozycji do zatrudnienia i udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Formularz Zgłoszeniowy -Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

Kwestionariusz -racjonalne usprawnienia- Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb

Nowe perspektywy 2- Edukator
Typ: pdf Rozmiar: 0.1 Mb

Oddalenie od rynku pracy-analiza Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Oświadczenie 2 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Oświadczenie nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oświadczenie UP Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Regulamin wyboru i odbywania staży zawodowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

test -ocena motywacji do podjęcia zatrudnienia Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Umowa stażowa z zalącznikami
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

Umowa udziału w projekcie z UP Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

Wniosek o zorganizowanie stażu
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.1 Mb