Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Idę do żłobka, a mama do pracy (ZAKOŃCZONY)

POKL.01.05.00-00-337/12

Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal, we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaprasza do udziału w projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

Cel projektu

Cel projektu to zwiększenie równego dostępu do zatrudnienia dla 22 kobiet z powiatu Słupeckiego, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka poprzez zapewnienie opieki w żłobku dla dzieci do lat 3.

Oferujemy:

Rekrutacja:

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały kobiety niepełnosprawne oraz kobiety wychowujące dzieci niepełnosprawne i dysfunkcyjne, bezrobotne, samotnie wychowujące dzieci oraz te, które nie podjęły zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i /lub wychowaniem dziecka.

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w sekretariacie Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie (ul. Rolnicza 3a, 62-420 Strzałkowo), w biurze projektu (Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite), ponadto można je otrzymać także drogą korespondencyjną.