Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

I Ty możesz więcej, weź los w swoje ręce (ZAKOŃCZONY)

POKL.07.04.00-30-078/13

Lider:

Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal

Partnerzy:

Powiat Słupecki
P.P.H.U. STELMA Maciej Staniszewski

TERMIN REALIZACJI: 01 STYCZNIA 2014 R. - 30 CZERWCA 2015 R.

 

Zapraszamy do udziału:

Oferujemy:

 1. Warsztaty psychologiczne:(marzec 2014 r.)

  • 4 grupy x 12 osób (w każdej grupie);
  • 18 godzin na 1 osobę (6 godzin x 3 spotkania)

 2. Uczestnicy otrzymają:
  • catering,
  • dowóz /zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
 3. Indywidualne konsultacje z psychologiem:(marzec - czerwiec 2014 r.)

 4. 4 godziny na 1 osobę (4 miesiące x 1 godzina w miesiącu na każdego uczestnika)

  Zajęcia mają na celu:
  • rozwój umiejętności komunikacyjnych,
  • rozwój poczucia własnej wartości oraz motywacji do dalszej nauki i podnoszenia kwalifikacji,
  • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 5. Fakultatywne spotkania z psychologiem:(lipiec 2014 r. - czerwiec 2015 r.)

 6. Dyżury psychologa 1 raz w tygodniu (3 godziny tygodniowo)
 7. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym(marzec - czerwiec 2014 r.):

 8. 8 godzina na 1 osobę (2 spotkania x 4 godziny) Konsultacje mają na celu przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników, opracowanych w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych. 
  Uczestnicy otrzymają:
  • zwrot kosztów dojazdu na konsultacje.
 9. Szkolenie z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy:(maj 2014 r.)

  • 4 grupy x 12 osób (w każdej grupy);
  • 36 godzin na 1 osobę (6 dni x 6 godzin)

 10. Szkolenie obejmuje:
  • trening interpersonalny,
  • zagadnienia rynku pracy,
  • negocjacje płacowe,
  • zajęcia z autoprezentacji,
  • wypełnianie dokumentów aplikacyjnych,
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

  Uczestnicy otrzymają:
  • materiały dydaktyczne,
  • catering,
  • dowóz /zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • stypendium szkoleniowe (145 złotych na 1 osobę przy 100% frekwencji).
 11. Szkolenia zawodowe:(czerwiec 2014 r.)

 12. 120 godzina na 1 osobę (15 dni x 8 godzin).
  Szkolenia prowadzone będą według zdiagnozowanych potrzeb zawodowych uczestników projektu.

  Uczestnicy otrzymają:
  • catering,
  • dowóz /zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • stypendium szkoleniowe (484 złote na 1 osobę przy 100% frekwencji).
 13. Staże zawodowe dla 37 uczestników:(lipiec - grudzień 2014 r.)

 14. 3 - miesięczne staże zawodowe u pracodawców na terenie powiatu Słupeckiego.

  Uczestnicy otrzymają:
  • ubezpieczenie NNW,
  • badania lekarskie,
  • stypendium (1200 złotych brutto na 1 osobę).
 15. Subsydiowane zatrudnienie dla 10 uczestników przez 12 miesięcy:(lipiec 2014 r. - czerwiec 2015 r.)

 16. 10 uczestników (którzy uzyskają najlepsze wyniki z testu wiedzy po szkoleniach zawodowych)zostanie zatrudnionych na 12 miesięcy u pracodawców z powiatu Słupeckiego. Uczestnicy otrzymają:
  • ubezpieczenie NNW,
  • badania lekarskie,
  • wynagrodzenie miesięczne (2000 złotych brutto brutto, z czego 25% pokrywa pracodawca, a 75% wypłacane jest ze środków EFS).
 17. Wspomagane zatrudnienie dla 1 uczestnika z udziałem trenera pracy:(przez okres co najmniej 3 miesięcy)

 18. Uczestnik otrzyma:
  • ubezpieczenie NNW,
  • badania lekarskie,
  • wynagrodzenie od pracodawcy.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW OD STYCZNIA DO 28 LUTEGO 2014 R.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej www.euro-edukator.eu oraz w biurze projektu (Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite).