Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Bądź na fali, bądź EKO! (ZAKOŃCZONY)

WND-POKL.02.01.01-00-597/13

Lider: Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal 
Partner: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Termin realizacji: 01 lutego - 30 listopada 2014 r.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 2.1.1 ("Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach") Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet II "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących", Działanie 2.1 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki").

 

Zapraszamy do udziału:


- przedsiębiorstwa MMSP działające w branży rolno-spożywczej, posiadające siedzibę w województwach: Wielkopolskim i/ lub Mazowieckim; - pracowników ww. przedsiębiorstw (max. po 3 osoby z każdego przedsiębiorstwa). W procesie rekrutacji preferowane będą: kobiety oraz osoby powyżej 50-go roku życia.


Rekrutacja uczestników od 01 lutego do 30 kwietnia 2014 r.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej www.euro-edukator.eu oraz w biurze projektu (ul. Rolnicza 3a, 62-420 Strzałkowo).


Oferujemy:

 

 

Uczestnicy szkoleń otrzymają:

 

Doradztwo (9 godzin na firmę) w zakresie możliwych do zastosowania w danym przedsiębiorstwie rozwiązań proekologicznych oraz nowoczesnych technologii środowiskowych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania. Rezultatem usługi doradczej będzie plan wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie.

 


Pliki do pobrania: