Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Wsparcie młodych na wielkopolskim rynku pracy (ZAKOŃCZONY)

„Wsparcie młodych na Wielkopolskim rynku pracy”

WND-POWR.01.02.01-30-0084/15

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Projekt zakłada udział 120 osób młodych w wieku 18 – 29 lat (z czego 72 kobiety i 48 mężczyzn) pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET1), zamieszkałych na obszarze województwa wielkopolskiego (wg Kodeksu Cywilnego), z czego:
- 36 osób w wieku 18 -24 lat,

- 96 osób biernych zawodowo2 (58 kobiet i 38 mężczyzn),
- 24 osoby bezrobotne3 (10 kobiet i 14 mężczyzn), w tym 10 osób długotrwale bezrobotnych4 (6 kobiet i 4 mężczyzn)
- 12 osób niepełnosprawnych5 (7 kobiet i 5 mężczyzn).
 Celem głównym projektu jest wyższa aktywność zawodowa i zdolność do zatrudnienia (osiągnięta od 01 listopada 2016 r. do 31 marca 2018 r.) u 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn), w tym 96 biernych zawodowo (80% uczestników projektu) i 24 bezrobotnych (20% uczestników projektu z czego 40% stanowić będą długotrwale bezrobotne), które nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, w wieku 18 -29 lat, zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego teren województwa wielkopolskiego, poprzez kompleksową ścieżkę działań obejmującą indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia z kompetencji zawodowych, staże oraz pośrednictwo pracy.