Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Start do kariery! (ZAKOŃCZONY)

„START DO KARIERY!”

RPWP.06.02.00-30-0146/15


     Projekt realizowany jest w terminie od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. (łącznie 12 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem poniżej wyszczególnione obszary województwa wielkopolskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa - projekty konkursowe).


 Projekt zakłada udział 100 osób bezrobotnych1 (z czego 55 kobiet 45 mężczyzn; w tym minimum 20% długotrwale bezrobotnych2), w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych województwa wielkopolskiego.