Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Nowy Początek! (ZAKOŃCZONY)

Euro -Edukator Ewa Kanabus-Koszal zaprasza do udziału w projekcie "Nowy Początek" RPWP.06.05.00-30-0042/16

współfinansowanym ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 "Rynek Pracy", Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procsów adaptacyjnych - projekty konkursowe).