Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Uśmiech malucha (ZAKOŃCZONY)

 

„UŚMIECH MALUCHA!”, NR RPWP.06.04.01-30-0027/18

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4, Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1, Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi).

Projekt realizowany jest w terminie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 października 2019 r. i obejmuje swym zasięgiem następujące gminy województwa wielkopolskiego:
- Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn – powiat koniński,
- Strzałkowo, Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Zagórów – powiat słupecki.
 

Projekt zakłada udział 62 osób (w tym 58 kobiet i 4 mężczyzn), bez względu na wiek, czy wykształcenie, doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, które pracują lub zamieszkują wg Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim, w powiatach słupeckim i konińskim. Wśród nich:
- 51 pracujących (49 kobiet i 2 mężczyzn), sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich)
- 11 osób niezatrudnionych (7 biernych zawodowo [6 kobiet i 1 mężczyzna] i 4 bezrobotnych [3 kobiety i 1 mężczyzna]), pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do instytucjonalnych form opieki nad potomstwem dla 62 rodziców w wieku żłobkowym (58 kobiet i 4 mężczyzn) z powiatów słupeckiego i konińskiego, w tym minimum 2 osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością i minimum 31 osób z obszarów wiejskich, poprzez stworzenie 62 nowych miejsc żłobkowych w ramach nowych oddziałów żłobkowych w Strzałkowie i Golinie, uzyskany w terminie 01 listopada 2018 r. – 31 października 2019 r.

Pobierz dokumenty: