Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Nowe perspektywy!

RPZP.06.05.00-32-K020/18
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020(Oś priorytetowa RPZP.06.00.00 Rynek pracy, Działanie RPZP.06.05.00 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo iposzukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych).

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w terminie od 01 czerwca2019 r. do 31 maja2020r. (łącznie 12miesięcy)i obejmuje swym zasięgiemcałe województwo zachodniopomorskie.
 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe 72 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym min. 22 osoby o niskich 22 osoby w wieku powyżej 50-go roku życia oraz 40 kobiet), zamieszkujących w województwie zachodniopomorskim (w tym min. 22 osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze), poprzez kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie aktywizacyjne zgodne z predyspozycjami danego Uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy, realizowane w okresie od 01 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.

 

Dla kogo?

Projekt zakłada udział 72 osóbbiernych zawodowo w wieku powyżej 30lat(w tym 40 kobiet i 32 mężczyzn),zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim(wg Kodeksu Cywilnego), znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do min. jednej z następujących grup: -osobypowyżej 50-go roku życia (min. 30% grupy, tj. 22 osoby),-osoby o niskich kwalifikacjach, tj. max. do ISCED 3 (min. 30% grupy, tj. 22 osoby, wtym 12 kobiet i 10 mężczyzn),-kobiety (min. 55% grupy, tj. 40 osób),-osoby zamieszkującemiasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze(min. 30% grupy, tj. 22 osoby). Miasta te to: Białogard, Choszczno, Gryfice, Szczecinek, Świdwini Wałcz.Do udziału w projekcie zgłaszać się mogątakże osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają ww. kryteria.
 

Harmonogramy zajęć:

NOWE PERSPEKTYWY Miesieczny harmonogram udzielania wsparcia RPO v1.0 STYCZEŃ 2020-1
Typ: xlsx Rozmiar: 0.05 Mb

NOWE PERSPEKTYWY Miesieczny harmonogram udzielania wsparcia RPO v1.0 Luty 2020-1-1
Typ: xlsx Rozmiar: 0.05 Mb


 

Dokumenty:

 


Regulamin projektu Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.34 Mb

ankieta -ocena predyspozycji do zatrudnienia i udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Formularz Zgłoszeniowy -Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

Kwestionariusz -racjonalne usprawnienia- Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb

Nowe perspektywy 2- Edukator
Typ: pdf Rozmiar: 0.1 Mb

Oddalenie od rynku pracy-analiza Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Oświadczenie 2 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Oświadczenie nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oświadczenie UP Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Regulamin wyboru i odbywania staży zawodowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

test -ocena motywacji do podjęcia zatrudnienia Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Umowa stażowa z zalącznikami
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

Umowa udziału w projekcie z UP Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

Wniosek o zorganizowanie stażu
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.1 Mb