Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ!

RPWP.06.02.00-30-0106/18

 

Projekt realizowany w terminie 01 września 2019 r. – 31 sierpnia 2020 r. przez Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada udział 120 osób (66 kobiet i 54 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim, w tym 86 osób bezrobotnych (46 kobiet i 38 mężczyzn), 36 osoby bierne zawodowo (20 kobiet i 16 mężczyzn), należących do min. 1 z grup:

- osoby z niepełnosprawnością (ON) - 6 osób (3 kobiety i 3 mężczyzn)

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. do ISCED 3 włącznie) – 52 osoby

- osoby w wieku 50 lat i 50+  - 21 osób

- osoby długotrwale bezrobotne - 20 osób

- kobiety – 21 (niewskazane w powyższych grupach).

 

Oferujemy BEZPŁATNIE:

- zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny),

- grupowe poradnictwo psychologiczno-doradcze (16 godzin),

- szkolenia zawodowe (śr. 120 godzin),

- 3-miesięczne staże zawodowe (dla części Uczestników – 48 osób),

- pośrednictwo pracy (6 godzin).

 

Uczestnikom zapewniamy:

- materiały szkoleniowe,

- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych (6,78 zł. netto/ godzina),

- stypendium stażowe (1017,40 zł. netto / miesiąc),

- ubezpieczenie NNW podczas staży,

- badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych,

- catering w trakcie szkoleń zawodowych.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne:

- w biurze projektu (ul. Rolnicza 3a, 62-420 Strzałkowo).

- na stronie internetowej: www.euro-edukator.eu  

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.