Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Przedszkolaki na start!

Euro-Edukator ewa kanabus-koszal

zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym (od 2,5 do 6 lat), zamieszkujące miasto i gminę Golina (powiat koniński) do udziału w projekcie

„Przedszkolaki na start!”

nr RPWP.08.01.01-30-0082/19

 

Projekt realizowany w terminie od 01 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8  Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna).

 

Oferujemy:

- przyjęcie dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Golinie (czynne w dni robocze w godz. 06.00 – 18.00),
- realizację podstawy programowej edukacji przedszkolnej,
- udział w zajęciach ogólnorozwojowych: gimnastyka, zajęcia korekcyjne, integracyjne, edukacyjne, plastyczne, manualne, konstrukcyjne, gry ruchowe, przebywanie na świeżym powietrzu, czytanie bajek, zabawy indywidualne, koła zainteresowań (teatralne, kulinarne, programowanie), wyjazdy na wydarzenia kulturalne, język angielski (codziennie),
- dla dzieci z niepełnosprawnościami: zajęcia rewalidacyjne, stymulujące rozwój psychoruchowy, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęcia usprawniające,
- całodzienne wyżywienie,
- udział w zajęciach dodatkowych: logopedia, gimnastyka korekcyjna i muzykoterapia.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola dla dzieci:

- z niepełnosprawnościami,
- z obszarów wiejskich,
- wychowywanych samotnie przez 1 rodzica,
- wychowywanych przez min. 1 rodzica bezrobotnego,
- z rodzin wielodzietnych, tj. z min. 3 dzieci.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w:

- w biurze Przedszkola „Tęczowa Dolina”, ul. Liliowa 1, 62-590 Golina,
- na stronie internetowej www.euro-edukator.eu  

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin projektu-Przedszkolaki na start
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

Formularz zgłoszeniowy
Typ: pdf Rozmiar: 0.26 Mb

Oświadczenie UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb


Zapytania ofertowe:

 


08.04.2020 r. - Zapytanie ofertowe- instruktorzy zajęć -RR
Typ: pdf Rozmiar: 0.26 Mb

08.04.2020 r. - Zapytanie ofertowe- plac zabaw -RR
Typ: pdf Rozmiar: 0.25 Mb

08.04.2020 r. - Zapytanie ofertowe- wyjazdy na wydarzenia -RR
Typ: pdf Rozmiar: 0.25 Mb