Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Nowy początek - Zapytanie -doradca zawodowy, wynajem sal -rozeznanie rynku

Data informacji: 09.01.2017 09:57Zapytanie ofertowe nr 1/WRPO/6.5/2016
ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY (DORADZTWO ZAWODOWE)

Szanowni Państwo
Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal, w ramach projektu pt.: „Nowy początek!” nr RPWP.06.05.00-30-0042/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6, Rynek Pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych – projekty konkursowe, realizowanego na obszarze miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji –OSI).
 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapytaniami i złożenie oferty.
 

Zapytania ofertowe:

09.01.2017 r - Zapytanie -doradca zawodowy -rozeznanie rynku
Typ: pdf Rozmiar: 0.22 Mb

09.01.2017 r - Zapytanie ofertowe- wynajem sal- rozeznanie rynku
Typ: pdf Rozmiar: 0.21 Mb