Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/R-R/EURO-EDUKATOR/RPWP/7.1.2/0081/2017

Data informacji: 16.10.2017 09:57W związku z realizacją projektu pt.: „Szansa na nowy start!”, nr RPWP.07.01.02-30-0081/16, Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług cateringowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

1. Zamawiający:
Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal
ul. Rolnicza 3a, 62-420 Strzałkowo
NIP: 123-028-06-01
tel. / fax 63-2765705, email projektowy: koszraf@poczta.onet.pl  
www.euro-edukator.eu

2. Osoba uprawniona do kontaktów:
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Ewa Kanabus-Koszal, tel. /fax 63-2765705, email projektowy: koszraf@poczta.onet.pl

Pobierz zapytanie ofertowe: